+358 (0)20 722 9010
Ota meihin yhteyttä

Mitä on merkintä?

Merkintä sisältää tekstin, piirrosten, symbolien tai muiden muotojen merkinnän tuotteeseen tai pakkaukseen musteen avulla. Käytössä on useita termejä, kuten esim. koodaus, tulostus tai merkintä, mutta ne kaikki tarkoittavat samaa.

Merkinnällä on useita sovelluskohteita ja tarkoituksia ja merkintä voidaan tehdä eri tavoin.

Miksi käyttää merkintää?

Merkinnällä on mahdollista antaa tietoja suoraan käyttäjälle. Esimerkiksi viimeinen käyttöpäivä, yhteystiedot lähetyslaatikon päällä, verkkosivulla tai käyttöohjeissa.

Merkintää käytetään tekemään tuote tunnistettavaksi. Irtotuotteet, laatikot tai lavat tehdään usein tunnistettaviksi viivakoodien, QR-koodien tai tyyppinumeroiden avulla.

Merkinnän keskeinen tavoite on varmistaa tuotteiden jäljitettävyys. Nämä tiedot voivat olla tärkeitä valmistajille. He itse eivät anna tietoja. Kysymykseen voivat tulla eräkoodit, tuotantotiedot ja muut jäljitys- ja seurantatiedot.

Kuinka se toimii?

Cyklop tarjoaa erilaisia pakkausten merkintäratkaisuja. Tulostimemme voidaan luokitella kahteen tekniseen kategoriaan: lämpömustesuihkutulostimiin (TIJ) ja jatkuvan kierron mustesuihkuihin (CIJ).

Lämpömustesuihku on ihanteellinen silloin, kun vaaditaan korkeaa tulostuslaatua ja helppokäyttöisyyttä. 2D-koodien, viivakoodien, viimeisen käyttöpäivätietojen, tekstien ja logojen korkean resoluution tulostus ei ole mikään ongelma. Yhdistämällä sopivan tulostimen ja oikeantyyppisen musteen voit tulostaa käytännöllisesti katsoen mille tahansa pinnalle.

Jatkuvan kierron mustesuihkutulostimet (tunnetaan myös nimellä pienten merkkien mustesuihkutulostin) on kehitetty tulostamaan koodeja lähes minkä tyyppiseen materiaaliin tahansa sen huokoisuudesta, koosta, muodosta ja koostumuksesta riippumatta ja usein suurella nopeudella. Vaihtuvien tietojen, kuten käyttöpäivätietojen, tekstin, eräkoodien ja logojen tulostus yksittäisiin tuotteisiin ei ole mikään ongelma.

Lämpömustesuihkutulostus

Lämpömustesuihkutulostimet (TIJ) käyttävät kasetteja, eivätkä ne tarvitse erillistä liuotinainetta. Mustekasetin vaihto on helppoa eikä huolto vaadi muuta kuin kasetin tulostuspään puhdistamisen.

TIJ-tulostimet toimivat lämmön avulla. Kun tuloste tarvitaan, pieni määrä mustetta lämmitetään tulostuspäässä. Muste laajenee ja ruiskutetaan sitten kasetin tulostuspään suuttimista. TIJ-tulostin on sijoitettava tuotteen lähelle musteen rajallisen “lentoetäisyyden” vuoksi.

Lämpömustesuihkun edut

  • Ensiluokkainen tulostuslaatu lähes millä tahansa pinnalla
  • Helppo huoltaa
  • Helppokäyttöinen
  • Mustekasettien käyttö
  • Helppo integroida automaattilinjaan tai pakkauskoneisiin

Tässä voit nähdä Cyklopin TIJ-tulostimet.

Jatkuvan kierron mustesuihku – CIJ

Jatkuvan kierron mustesuihkutulostimet käyttävät mustetta ja täydennysnestettä, ohenninta. Molemmat nesteet ovat erillisessä säiliössä ja ne sekoittuvat mustesäiliössä, jolloin saadaan oikea paksuus hyvän tulostustuloksen takaamiseksi.

Muste virtaa mustesäiliöstä tulostuspäähän korkealla paineella tulostusletkun kautta. Suuttimissa on elektroninen elementti, resonaattori, joka aiheuttaa värähtelyjä mustesuihkussa ja luo pieniä pisaroita. Nämä sähköisesti varatut pienet pisarat viedään sähkön avulla oikeaan paikkaan ja ruiskutetaan sitten tulostettavalle pinnalle. Käyttämättömät pisarat kerätään ja viedään takaisin säiliöön paluujohdon kautta, joten käyttämätöntä mustetta ei heitetä hukkaan.

Jatkuvan kierron mustesuihkun tärkeimmät edut:

  • Soveltuu tulostamaan koodeja ei-tasaisille pinnoille
  • Merkintä suurella nopeudella
  • Kosketukseton merkintä
  • Musteen ja täydennysnesteen vaihto on helppoa ja voidaan tehdä erikseen
  • Alhaiset kustannukset tulostetta kohti

Tässä voit nähdä Cyklopin CIJ-tulostimet.

Mikä merkintämenetelmä on sopivin?

Oikeantyyppistä tulostinta ei ole aina helppo valita. Oikean päätöksen tekemiseksi on otettava monia tekijöitä huomioon, kuten muoto, tulostusympäristö, nopeus, pinnan tyyppi, mitä on tulostettava ja mitkä ovat ne olosuhteet, joille tuloste altistuu.

Haluamme olla apunasi tässä asiassa. Ota meihin yhteyttä sitoumuksetta, kun haluat räätälöityjä neuvoja.

Kulutustarvikkeet

TIJ-tulostimet käyttävät kahdentyyppisiä musteita. Liuotinpohjainen muste sopii ei-absorboivien tai ei-huokoisten materiaalien, kuten muovin, metallin ja lasin, tulostamiseen. Vesipohjaista mustetta käytetään absorboivien tai huokoisten materiaalien, kuten paperin, pahvin ja puun, tulostamiseen.

Jatkuvan kierron mustesuihkutulostimet käyttävät mustetta ja täydennysnestettä, ohenninta. Molemmat nesteet ovat erillisissä säiliöissä ja ne voidaan vaihtaa toisistaan riippumatta.

Tästä löytyy lisätietoja mustekaseteista ja CIJ-merkintälaitteisiin tarvittavista nesteistä.

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase